Tuyển sinh

FIT - HNUE


Bài viết liên quan

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2024 - KHÓA 34 (2024 - 2026)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 đối với Khoa Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 3 NĂM 2023 - KHÓA 33 (2023-2025)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển phương thức 1 - Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Căn cứ Biên bản họp xét điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác định điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Và dưới đây là điểm chuẩn của 2 ngành trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 - KHÓA 33 (2023-2025)
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023