Tuyển dụng

FIT - HNUE

Tuyển dụng: Thực hiện công tác Chuyển đổi số của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển thực tập sinh ngành Sư phạm tin học, Công nghệ thông tin như sau:


THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH - TRUNG TÂM CNTT TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện công tác Chuyển đổi số của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung
tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển thực
tập sinh ngành Sư phạm tin học, Công nghệ thông tin như sau:
1. Công việc
- Tham các dự án phát triển hệ thống quản trị trường đại học: Hệ thống quản lý đào
tạo; hệ thống quản lý tuyển sinh; hệ thống quản lý e-office; hệ thống quản lý công
việc; hệ thống quản lý tài chính; hệ thống quản lý thư viện điện tử; hệ thống quản
lý cơ sở vật chất; hệ thống quản lý nhân sự tiền lương; hệ thống quản lý đảm bảo
chất lượng và khảo thí; hệ thống quản lý thi trắc nghiệm; hệ thống quản lý văn
bằng chứng chỉ…. theo kiến trúc tổng thể và Micro-service, MCV.
- Tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu điện tử và dạy học trực tuyến trên
các nền tảng web và app mobile cho các môn học thuộc chương trình giáo dục
phổ thông mới.
2. Yêu cầu
- Là sinh viên (từ năm thứ 3 trở đi) của các ngành đào tạo: Sư phạm Tin học;
Công nghệ thông tin của Khoa CNTT.
- Có khả năng lập trình (Back-end hoặc front-end), có kiến thức về cơ sở dữ liệu,
ngôn ngữ lập trình C++/C#/Java/SQL.
- Có hiểu khả năng làm việc với HTML, CSS, Javascript.
- Số lượng 10 sinh viên (thực hiện bài test về kiến thức cơ bản csdl, ngôn ngữ lập
trình, css, html)
3. Quyền lợi
- Được đào tạo miễn phí các công nghệ: DotNetCore; MVC Framtwork; Reactjs,
Angular, Unity Framework và Micro-service.
- Được tham gia phát triển các dự án của nhà trường (như trên).
- Được hỗ trợ kinh phí thực tập theo năng lực.
- Có cơ hội trở thành càn bộ của Trường ĐHSP Hà Nội.
4. Hộp hồ sơ
Hồ sơ gửi qua email bao gồm, thầy Nguyễn Duy Hải, haind@hnue.edu.vn:
- In bản điểm học tập trên cổng http://daotao.hnue.edu.vn
- Đơn xin thực tập
- Bảng CV mô tả các kỹ năng của bản thân, ngôn ngữ lập trình, Tiếng Anh…