Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm: Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Khoa CNTT trường ĐHSPHN


Công nghệ phần mềm

 

Bộ môn Công nghệ phần mềm là một trong những bộ môn nòng cốt của Khoa Công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần cơ bản của ngành CNTT và chuyên sâu chuyên ngành Công nghệ phần mềm cho các bậc học Đại học và Sau đại học. 

Bên cạnh công tác giảng dạy, các bộ của bộ môn cũng chủ trì và tham gia thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm cũng như một số lĩnh vực CNTT khác.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Tầng 2 nhà C, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: fit.hnue.edu.vn
 • Email:  se@hnue.edu.vn ( TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng bộ môn )

 

Danh sách học phần phụ trách

 

STT

Tên học phần

Trình độ

1

Kỹ thuật lập trình

Đại học

2

Lập trình hướng đối tượng

3

Lập trình nâng cao

4

Lập trình nâng cao (dạy bằng tiếng Anh)

5

Nhập môn CNPM

6

Phân tích thiết kế hệ thống

7

Phân tích thiết kế hệ thống (dạy bằng tiếng Anh)

8

Thu thập và phân tích yêu cầu

9

Thiết kế giao diện người dùng

10

Kiểm thử phần mềm

11

Phát triển phần mềm cho thiết bị di động

12

Công nghệ phần mềm

13

Quản lí dự án công nghệ thông tin

14

Phát triển phần mềm linh hoạt

15

Chuyên đề TN Công nghệ phần mềm

 

16

Kỹ thuật lập trình

Thạc sĩ

17

Công nghệ phần mềm tiên tiến

18

Phương pháp nghiên cứu khoa học

19

Xử lý ảnh

20

Học máy

21

Học sâu

 

22

Khai thác phần mềm dạy học

Tiến sĩ

23

Phương pháp nghiên cứu khoa học

24

Học sâu

 

 

Danh sách các hướng nghiên cứu chính

 • Các phương pháp hình thức (Formal methods)
 • Kiểm chứng mô hình cho hệ thống đồng thời (model checking for concurrent systems)
 • Kiểm thử phần mềm tự động
 • Chuyển đổi mô hình
 • Khai phá dữ liệu giáo dục
 • Trí tuệ nhân tạo, Học máy
 • Tin sinh học
 • Xử lý ảnh

 

Giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản

STT

Tên sách / Giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

1

Lập trình C++ (2 tập)

- TS. Đặng Thành Trung

- TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

2020

2

Lập trình Python

- PGS. TS. Trần Đăng Hưng

- TS. Đặng Thành Trung

- TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

2021

3

Lập trình nâng cao (tiếng Anh)

- TS. Đặng Thành Trung

- ThS. Vũ Thị Xuyến

2023

4

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (tiếng Anh)

- TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- TS. Nguyễn Thị Hạnh

- ThS. Trần Hải Long

2023

 

 

Cán bộ đương nhiệm

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển đội ngũ, Bộ môn Công nghệ phần mềm hiện có 06 giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên, bao gồm: 01 Phó giáo sư Tiến sĩ, 03 Tiến Sĩ và 02 Thạc sĩ.

Các cán bộ của bộ môn đều được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước (Pháp, Nhật), có năng lực chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.