Chương trình đào tạo

FIT - HNUE


Bài viết liên quan

Sư phạm Tin học - dạy bằng Tiếng Anh
Chương trình đào tạo chuyên ngành Cử nhân Sư phạm Tin học - dạy bằng Tiếng Anh
Sư phạm Tin học
Chương trình Cử nhân Sư phạm Tin học đào tạo các giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu; giáo viên Tin học các cấp.
Công nghệ thông tin
Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) đào tạo các cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khoẻ tốt; có đủ kiến thức nền tảng trong lĩnh vực CNTT; có kiến thức chuyên sâu về một trong hai định hướng Công nghệ phần mềm hoặc Khoa học dữ liệu. Có tư duy và phương pháp luận khoa học, có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, dễ dàng hoà nhập trong môi trường làm việc mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành CNTT
Mục tiêu đào tạo
Năm 2019, trong Kế hoạch chiến lược của Trường ĐHSPHN giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030, Nhà trường đã điều chỉnh lại Mục tiêu chung như sau: Xây dựng trường ĐHSPHN trở thành trường Đại học sư phạm “chuẩn mực, sáng tạo và tiên phong” trong đào tạo giáo viên, chuyên gia và lãnh đạo giáo dục, các nhà nghiên cứu chất lượng cao ở cấp quốc gia và khu vực, năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ (đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học cơ bản) đạt tầm khu vực và quốc tế.