Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm: Giới thiệu về bộ môn Hệ thống thông tin


Hệ thống thông tin

 

Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức trực thuộc khoa Công nghệ thông tin được thành lập năm 2003. Chức năng chính của bộ môn là giảng dạy các môn học chuyên ngành của các hệ đào tạo đại học và sau đại học. Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn hệ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, giảng viên trong bộ môn tham gia nghiên cứu các lĩnh vực hệ thống thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2 nhà C, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Danh sách học phần phụ trách

STT

Tên học phần

Trình độ

1

Cơ sở dữ liệu

Đại học

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

Trí truệ nhân tạo

4

Khai phá dữ liệu

5

Học máy

6

Xử lý ảnh

7

Đồ họa máy tính

8

Dữ liệu lớn

9

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

10

Tin Sinh học

11

Chuyên đề tốt nghiệp

 

12

Cơ sở dữ liệu tiên tiến

Thạc sĩ

13

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

14

Dữ liệu lớn

15

Khai phá dữ liệu

16

Học máy

 

17

Cơ sở dữ liệu tiên tiến

Tiến sĩ

18

Sinh tin học

19

Khai phá dữ liệu nâng cao

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục.
  • Các hệ thống thông minh thuộc lĩnh vực giáo dục
  • Các hệ thống quản lý dữ liệu lớn
  • Xử lý và phân tích dữ liệu lớn
  • Khai phá dữ liệu y-sinh
  • Khai phá dữ liệu giáo dục
  • Xử lý gôn ngữ tự nhiên
  • Nghiên cứu và vận dụng các mô hình, phương pháp dạy học hiện đại

 

Giáo trình và tài liệu tham khảo

STT

Tên sách / Giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

1

Các hệ cơ sở dữ liệu - lý thuyết và thực hành (2 tập)

- Hồ Thuần

- Hồ Cẩm Hà

2005

2

Giáo trình thực hành Hệ quản trị CSDL Access

- Lê Thị Tú Kiên

- Nguyễn Thị Kim Ngân

- Nguyễn Thanh Tùng

2009

3

Các hệ thống thông minh

- Hồ Cẩm Hà

2012

4

Bài giảng hệ cơ sở dữ liệu (Tiếng Anh)

- Hồ Cẩm Hà

- Lê Thị Tú Kiên

2016

5

Tin học 6

- Hồ Sỹ Đàm

- Hồ Cẩm Hà

- Nguyễn Đình Hóa

- Phạm Thị Anh Lê

- Nguyễn Thế Lộc

- Nguyễn Chí Trung

2021

 

Thông tin cán bộ, giảng viên bộ môn

 


TS. Lê Thị Tú Kiên

Trưởng Bộ môn

📧 kienltt@hnue.edu.vn