Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm: Giới thiệu về bộ môn Phương pháp giảng dạy


Phương pháp giảng dạy

 

Bộ môn Phương pháp dạy học của Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học môn Tin học trong các hệ đào tạo: đại học, cao học và tiến sĩ. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, bộ môn còn nghiên cứu về các vấn đề thuộc lĩnh vực của chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là các chủ đề Tin học ở trường phổ thông. Bộ môn còn tham gia viết Sách giáo khoa cho các bậc học phổ thông, xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên và tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về các chủ đề liên quan đến dạy học môn Tin học ở trường phổ thông.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Tầng 2 nhà C, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: fit.hnue.edu.vn 
 • Email: trungnc@hnue.edu.vn (TS. Nguyễn Chí Trung - Trưởng bộ môn)

 

Danh sách học phần phụ trách

STT

Tên học phần

Trình độ

1

Thực hành dạy học tại trường sư phạm

Đại học

2

Lí luận và phương pháp dạy học tin học

3

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học

4

Tổ chức dạy học môn Tin học

5

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

6

Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong Công nghệ thông tin

7

Lập trình robot

 

5

Phát triển chương trình Tin học ở trường phổ thông

Thạc sĩ

6

Dạy học Tin học theo định hướng phát triển năng lực

7

Phương pháp kiểm tra đánh giá trong môn Tin học

8

Xử lý dữ liệu thực nghiệm sư phạm

9

Dạy học phát triển tư duy thuật toán

10

Chuyên đề bồi dưỡng năng khiếu Tin học

 

11

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Tiến sĩ

12

Phát triển năng lực trong dạy học thuật toán và lập trình

13

Khai thác phần mềm dạy học

14

Xây dựng chương trình Tin học ở trường phổ thông

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Phương pháp dạy học tích cực trong môn Tin học
 • Tổ chức dạy học tin học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Tin học
 • Dạy học phát triển tư duy thuật toán cho học sinh phổ thông.
 • Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục theo hướng tích hợp
 • Dạy học và thiết kế phần mềm dạy học.
 • Dạy học theo dự án và xây dựng các dự án học tập.
 • Dạy học chủ đề Robot giáo dục

 

Giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản

STT

Tên sách / Giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

1

Kiểm tra đánh giá học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong Môn tin học

- Nguyễn Chí Trung

- Kiều Phương Thùy

- Trần Thị Mai

2021

2

Kiểm tra đánh giá học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong Môn tin học

- Nguyễn Chí Trung

- Kiều Phương Thùy

- Trần Thị Mai

2021

3

Tin học 3

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Nguyễn Thanh Thủy (CB)

- Hồ Cẩm Hà

- Nguyễn Chí Trung

- Kiều Phương Thùy

2021

4

Tin học 4

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Nguyễn Thanh Thủy (CB)

- Hồ Cẩm Hà

- Nguyễn Thị Hồng

- Đỗ Thị Bích Ngọc

- Nguyễn Chí Trung

2022

5

Tin học 6

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Hồ Cẩm Hà (CB)

- Nguyễn Đình Hóa

- Phạm Thị Anh Lê

- Nguyễn Thế Lộc

- Nguyễn Chí Trung

2021

6

Tin học 10

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Hồ Cẩm Hà (CB)

- Đỗ Đức Đông

- Nguyễn Đình Hóa

- Lê Minh Hoàng

- Nguyễn Thế Lộc

- Nguyễn Chí Trung

- Nguyễn Thanh Tùng

2021

7

Tin học 11

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Nguyễn Đình Hóa (CB)

- Hoàng Văn Đông

- Phạm Thị Anh Lê

- Nguyễn Chí Trung

- Nguyễn Thanh Tùng

2022

8

Tin học 11 chuyên đề ICT

- Hồ Sỹ Đàm (TCB)

- Nguyễn Chí Trung (CB)

- Phạm Thị Anh Lê

- Trần Văn Hưng

2022

 

Đội ngũ cán bộ

 


TS. Nguyễn Chí Trung

Trưởng Bộ môn

📧 trungnc@hnue.edu.vn