Giới thiệu

FIT - HNUE

Giới thiệu: Khoa công nghệ thông tin hiện đang quản lý 15 phòng máy thực hành với hơn 400 máy tính với đầy đủ trang thiết bị hiện đại (máy chiếu, bảng tương tác, hệ thống trợ giảng cùng nhiều các thiết bị phục vụ thực hành môn học chuyên ngành) các máy tính đều được kết nối internet tốc độ cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo, thực hành của các bậc học


Cơ sở vật chất

 

Cơ sở vật chất

Năm học 2023-2024, Khoa CNTT đã được trang bị thêm nhiều trang thiết bị mới, sửa sang lại phòng ốc và Khoa cũng đã cập nhật bộ nhận diện mới tại hành lang tầng 2 giảng đường C.