Hợp tác

FIT - HNUE


Bài viết liên quan

Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp cùng VTI Academy tổ chức các hoạt động “Đường đến doanh nghiệp” cho sinh viên
Được sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, cùng sự tham gia hưởng ứng của các bạn sinh viên. Khoa CNTT đồng hành cùng VTI Academy trong chuỗi các hoạt động sinh viên vừa qua. Thông qua chương trình, các bạn sinh viên đã có “bỏ túi” rất nhiều kiến thức hay và cập nhật nhất liên quan đến ngành nghề. Bên cạnh đó, các bạn còn được giao lưu trực tiếp với các khách mời, đều là những chuyên gia hàng đầu về CNTT tại các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.