Bộ môn - Trung tâm

FIT - HNUE

Bộ môn - Trung tâm: Giới thiệu về Bộ môn Khoa học máy tính


Khoa học máy tính

 

Bộ môn Khoa học máy tính là một trong năm bộ môn của Khoa Công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần cơ bản của ngành CNTT và chuyên sâu chuyên ngành Khoa học máy tính cho các bậc học Đại học và Sau đại học. 

Bên cạnh công tác giảng dạy, cán bộ của bộ môn cũng chủ trì và tham gia thực hiện các nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học máy tính cũng như một số lĩnh vực CNTT khác.

Danh sách học phần phụ trách

STT

Tên học phần

Trình độ

1

Toán rời rạc

Đại học

2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Ngôn ngữ hình thức

4

Chương trình dịch

5

Phân tích và thiết kế thuật toán

6

Lý thuyết độ phức tạp

7

Xử lý song song

8

Lập trình nâng cao

 

9

Phân tích và thiết kế thuật toán nâng cao

Thạc sĩ

10

Các vấn đề hiện đại trong CNTT

11

Tối ưu hoá

12

Tính toán mềm

13

Tính toán hiệu năng cao

 

14

Lý thuyết độ phức tạp

Tiến sĩ

 

Danh sách các hướng nghiên cứu chính

  • Toán cơ sở cho lĩnh vực Khoa học máy tính và ứng dụng
  • Các phương pháp tối ưu
  • Khai phá dữ liệu giáo dục
  • Các ứng dụng của học máy và học sâu
  • Tính toán song song
  • Các thuật toán chính xác và gần đúng

 

Giáo trình và tài liệu tham khảo đã xuất bản

STT

Tên sách / Giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Đỗ Trung Kiên

- Đặng Xuân Thọ

- Nguyễn Thị Hồng

- Phạm Thị Lan

2021

2

Thuật toán và độ phức tạp thuật toán

- Vũ Đình Hoà

- Đỗ Trung Kiên

2007

3

Chương trình dịch

- Vũ Đình Hoà

- Nguyễn Thị Bích Ngọc

2007

4

Toán rời rạc

- Vũ Đình Hoà

2003

 

Cán bộ đương nhiệm

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Khoa học máy tính hiện có 04 giảng viên trình độ Thạc sĩ trở lên, bao gồm:  02 Tiến Sĩ và 02 Thạc sĩ.

Các cán bộ của bộ môn đều được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước (Canada, Đức, Nhật), có năng lực chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực Khoa học máy tính. 

 


TS. Đỗ Trung Kiên

Phó Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn 

📧 kiendt@hnue.edu.vn