Học bổng

FIT - HNUE

Học bổng: Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về Chương trình học bổng xuất sắc của Chính phủ Mê-hi-cô trao cho người nước ngoài năm 2016 đến các ứng quan tâm


Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2016

Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về Chương trình học bổng xuất sắc của Chính phủ Mê-hi-cô trao cho người nước ngoài năm 2016 đến các ứng quan tâm

Tên học bổng: Chương trình học bổng xuất sắc của Chính phủ Mê-hi-cô trao cho người nước ngoài năm 2016.

Thời gian tuyển sinh: Đến hết ngày 31/08/2015

Đối tượng tuyển sinh:

1. Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ.

2. Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh ở trình độ cử nhân và sau đại học

Các ứng viên quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ sau:

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros