Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo: Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong ngày 30/11/2021, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐHSPHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 cho các học viên cao học thuộc 02 chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học.


LỄ BẢO VỆ THẠC SĨ K29

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong ngày 30/11/2021, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐHSPHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021 cho các học viên cao học thuộc 02 chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tínhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học.