Sinh viên

FIT - HNUE

Sinh viên:


GS. John Vũ: Bàn về dạy công nghệ thông tin trong trường phổ thông

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Tin học có nhiều khác biệt lớn so với hiện hành. Nhân Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Chương trình môn Tin học, xin chia sẻ bài viết rất hay và sâu sắc của GS. John Vũ. Bài viết được đăng trên BigSchool, do GS Ngô Trung Việt dịch.

GS. John Vũ: "Để chuẩn bị cho việc làm của thế kỉ 21, mọi học sinh phải có tri thức và kĩ năng nào đó trong Công nghệ thông tin. Học sinh trường tiểu học phải biết cách dùng máy tính. Học sinh trường trung học phải biết cách dùng máy tính như công cụ để làm việc. Trong "thế giới được dẫn lái bởi công nghệ" này kĩ năng máy tính là bản chất để chuẩn bị cho họ với hầu hết các việc làm. Trong "thế giới được toàn cầu hoá" này, nơi mọi thứ được kết nối, và kinh doanh đang xảy ra với tốc độ của Internet, mọi nước cần có lực lượng lao động công nghệ để duy trì cạnh tranh".

GS. John Vũ: "Tôi tin rằng mọi học sinh trường trung học phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java, Python hay C++. Ngôn ngữ lập trình là nền tảng của Công nghệ thông tin. Học kĩ năng này sẽ giúp họ biết nhiều hơn về logic, cú pháp và ngữ nghĩa. Các ngôn ngữ lập trình nên được dạy tương ứng với môn toán".

Đọc toàn bộ bài viết tại đây:

https://bigschool.vn/gs-john-vu-ban-ve-day-cong-nghe-thong-tin-trong-truong-pho-thong?fbclid=IwAR3sS8EuKTYDsWcEPPCtVutjPAE0TtFskHejA77aZheY4mZX1dQXmdJvIok

 

Một hình ảnh trên trang của Microsoft

 Một hình ảnh trên trang của Microsoft