Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo: Thực hiện Kế hoạch Đào tạo năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và công nghệ khoa Công nghệ thông tin diễn ra từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020. Các hoạt động tổ chức rèn luyện tại các lớp sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2020. Các hoạt động thi trong hội thi Nghiệp vụ sư phạm và công nghệ cấp khoa sẽ diễn ra trong ngày 17 - 18/11/2020. Các hoạt động thi trong hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/11/2020.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ

( Thời gian: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)

 

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tuần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và công nghệ khoa Công nghệ thông tin diễn ra từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020. Các hoạt động tổ chức rèn luyện tại các lớp sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2020. Các hoạt động thi trong hội thi Nghiệp vụ sư phạm và công nghệ cấp khoa sẽ diễn ra trong ngày 17 - 18/11/2020. Các hoạt động thi trong hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/11/2020.

Khoa CNTT gửi thông báo tới các lớp về nội dung hoạt động và thi cấp Trường, cấp Khoa như sau:

 

Tiêu chí đánh giá cho các phần thi:

  1. Bảo trì máy tính: https://drive.google.com/file/d/1O1hg4aJ6u8GoGoWNTEnI-8kfvDaFKRwN/view?usp=sharing
  2. Lập trình: https://drive.google.com/file/d/1K2m6JGXKvnR2eN2ZvVSV7NCnfC-YhgPV/view?usp=sharing
  3. Thiết kế bài giảng điện tử: https://drive.google.com/file/d/1BpbRuSUQqokmCuu60hHtgx5nHR6FprxW/view?usp=sharing
  4. Hiểu biết kiến thức Sư phạm và Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/15ifCsyAGg7di5xVVXB2sL1eqU0WhNnn4/view?usp=sharing
  5. Thiết kế Poster: https://drive.google.com/file/d/1v-zHxi1Vj5J3Xkx6thfRW7k6hAZackVh/view?usp=sharing
  6. Viết theo chủ đề: https://drive.google.com/file/d/1WtXUi7R0V-akZ9MvnBXwjEfMoqxQ5ip9/view?usp=sharing
  7. Chào hỏi: https://drive.google.com/file/d/1nrbJy0z1kyBo2IvrDnsSsMsNYwfkxlDE/view?usp=sharing
  8. Dự án khởi nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1Unjkp2Hpl46DTTDlnjmila3LPTJMMbQ3/view?usp=sharing

Chương trình tọa đàm CNTT:

 

Khoa Công Nghệ Thông TIn