Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo: Khoa Công nghệ thông tin, ĐHSPHN tổ chức hội nghị SVNCKH


HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2024

Nhằm khích lệ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học của sinh viên, Khoa Công nghệ thông tin, ĐHSPHN đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024, tại nhà C vào ngày 13/04/2024.

Tham dự hội nghị về phía khách mời gồm có: TS. Ngô Thị Duyên – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Về phía khoa Công nghệ thông tin, ĐHSPHN có: PGS.TS. Trần Đăng Hưng, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, TS. Đỗ Trung Kiên - Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, TS. Đặng Thành Trung - Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, cùng với các cán bộ giảng viên của Khoa. Đặc biệt, hội nghị đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên trong toàn Khoa. 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên được tổ chức với mục đích giúp sinh viên trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Đồng thời tạo dựng môi trường học thuật qua đó thúc đẩy niềm đam mê, nuôi dưỡng sáng tạo của sinh viên.

Đặc biệt, hội nghị sinh viên nghiên cứu năm 2024 có sự tham gia của Báo cáo mời: TS. Ngô Thị Duyên – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội với chủ đề báo cáo: Giải pháp theo dõi chuyển động mắt hỗ trợ người khuyết tật. Đây là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn.


Ảnh 1. TS. Ngô Thị Duyên  báo cáo về chủ đề: Giải pháp theo dõi chuyển động mắt hỗ trợ người khuyết tật.

Năm nay, hội nghị đã lựa chọn ra 08 công trình trên tổng số các công trình khoa học của sinh viên gửi về tham dự. Được chia thành 2 tiểu ban như sau:

1.    Tiểu ban Khoa học máy tính

- Địa điểm: Phòng Họp Khoa CNTT - Nhà C

- Các thành viên trong hội đồng: TS. Nguyễn Thế Lộc, TS. Đỗ Trung Kiên, TS. Phạm Thị Lan, ThS. Nguyễn Thị Hồng(A)

- Các báo cáo tại hội đồng:

·       9h30 - 09h55: Dự đoán điểm học phần cho sinh viên bằng phương pháp học máy (Bùi Quang Vinh, Nguyễn Thị Hồng).

·       9h55 - 10h20: Bài toán điều phối nhân lực tại trường phổ thông tư thục (Nguyễn Quang Huy, Đỗ Ba Chín).

·       10h20 - 10h45: Tìm hiểu thư viện PHPWord và ứng dụng PHPWord trong việc chấm Word tự động (Tống Kim Trung, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa).

·       10h45 - 11h10: Xây dựng hệ thống Website học kiến thức an ninh mạng và thực hành CTF (Đỗ Nguyên Phương, Đặng Thành Trung).

2.    Tiểu ban Công nghệ phần mềm

- Địa điểm:  Phòng 113 - Nhà C

- Các thành viên trong hội đồng: TS. Đặng Thành Trung, TS. Giang Thành Trung, TS. Nguyễn Thị Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

- Các báo cáo tại hội đồng:

·       09h30 - 09h55: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ tiện ích trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Phạm Đức Hòa, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Phương Dung, Ngôn Ngọc Phát, Vũ Thị Xuyến).

·       09h55 - 10h20: Phát triển hệ thống quản lí sản phẩm (Bùi Thị Hà, Đặng Thành Trung).

·     10h20 - 10h45: Phát triển công cụ số hỗ trợ dạy học môn Toán lớp 1 cho học sinh khuyết tật học tập (Trần Thanh Hải, Lê Hồ Khánh Huyền, Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa).

·       10h45- 11h10: Một giải pháp ứng dụng công nghệ VR trong dạy học Tin học (Trần Nhật Giang, Nguyễn Trung Khánh).