Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo: Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH). Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và gửi báo cáo của các sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.


THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020–2021
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020–2021
 
Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH). Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ và gửi báo cáo của các sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.
 
THỜI HẠN QUAN TRỌNG
- Nộp báo cáo toàn văn (bản mềm): ngày 02/4/2021
- Thông báo chấp nhận: ngày 09/4/2021
- Thời gian tổ chức dự kiến: 16/4/2021