Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo:


Thông báo Seminar khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin tổ chức seminar:
 
1. Seminar: Các phương pháp kiểm tra, đánh giá trong môn Tin học ở nhà trường phổ thông
Thời gian: 8h, ngày 19/10/2018
Tại phòng 801, nhà K
 
2. Seminar: Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận phát triển năng lực trong môn Tin học
Thời gian: 14h, ngày 19/10/2018
Tại phòng 801, nhà K
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự!