Giới thiệu

FIT - HNUE

Giới thiệu: Trải qua một chặng đường phát triển không dài, khoa Công nghệ thông tin (CNTT), trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay Khoa đã xây dựng được 5 bộ môn trực thuộc, 1 tổ hành chính và 1 trung tâm Tin học ứng dụng. Khoa có hơn 33 cán bộ, trong đó có gần 40% có học vị Tiến sĩ.


Thư ngỏ

Trải qua một chặng đường phát triển không dài, khoa Công nghệ thông tin (CNTT), trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay Khoa đã xây dựng được 5 bộ môn trực thuộc, 1 tổ hành chính và 1 trung tâm Tin học ứng dụng. Khoa có hơn 33 cán bộ, trong đó có gần 40% có học vị Tiến sĩ.

Khoa CNTT, là một trong những khoa phát triển năng động của Trường ĐHSPHN và luôn sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các mô hình đào tạo tiên tiến. Đến nay, qua gần 15 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, tập thể giảng viên và cán bộ của Khoa đã tạo lập và phát triển một nền tảng được hợp thành từ các yếu tố cơ bản: đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo, và hiệu quả nghiên cứu khoa học. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Khoa trên con đường phát triển và hội nhập.

Các cử nhân và thạc sỹ do Khoa đào tạo đã được xã hội thừa nhận và đánh giá cao, hầu hết có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường, trong đó nhiều cựu sinh viên đã trở thành cán bộ quản lý hoặc chuyên môn có uy tín. Đồng thời, Khoa có quan hệ hợp tác thường xuyên với nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

Với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết, với các thế hệ sinh viên say mê học tập và nghiên cứu, tập thể Khoa CNTT sẽ chung vai, sát cánh để phấn đấu xây dựng Khoa thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín.