Hợp tác

FIT - HNUE

Hợp tác: Được sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, cùng sự tham gia hưởng ứng của các bạn sinh viên. Khoa CNTT đồng hành cùng VTI Academy trong chuỗi các hoạt động sinh viên vừa qua. Thông qua chương trình, các bạn sinh viên đã có “bỏ túi” rất nhiều kiến thức hay và cập nhật nhất liên quan đến ngành nghề. Bên cạnh đó, các bạn còn được giao lưu trực tiếp với các khách mời, đều là những chuyên gia hàng đầu về CNTT tại các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.


Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp cùng VTI Academy tổ chức các hoạt động “Đường đến doanh nghiệp” cho sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin – Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp cùng VTI Academy tổ chức các hoạt động “Đường đến doanh nghiệp” cho sinh viên

 

Được sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa, cùng sự tham gia hưởng ứng của các bạn sinh viên. Khoa CNTT đồng hành cùng VTI Academy trong chuỗi các hoạt động sinh viên vừa qua. Thông qua chương trình, các bạn sinh viên đã có “bỏ túi” rất nhiều kiến thức hay và cập nhật nhất liên quan đến ngành nghề. Bên cạnh đó, các bạn còn được giao lưu trực tiếp với các khách mời, đều là những chuyên gia hàng đầu về CNTT tại các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. 

 

Về Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Khoa Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một nơi năng động và sáng tạo. Chúng tôi tận tâm đào tạo và trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từ phát triển ứng dụng đến quản lý hệ thống thông tin.