Tuyển sinh

FIT - HNUE

Tuyển sinh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023, cụ thể như sau:


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 3 NĂM 2023 - KHÓA 33 (2023-2025)
Khoa CNTT tuyển sinh với 2 mã ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tin học (Mã ngành: 8140111) và Khoa học máy tính (Mã ngành: 8480101)

I. Thông báo tuyển sinh: chi tiết xem tại đây

II. Các nội dung chính trong thông báo tuyển sinh

1. Hình thức tuyển sinh và thời gian tuyển sinh: 02 phương thức xét tuyển

1.1. Phương thức xét tuyển 1:

 • Dành cho các đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy trong vòng 24 tháng trở lại (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) và đạt hạng giỏi trở lên hoặc đạt hạng khá trở lên nhưng đạt các tiêu chí ưu tiên khác như trong thông báo tuyển sinh.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn
 • Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023
 • Thời gian thông báo kết quả: 18/10/2023

1.2. Phương thức xét tuyển 2:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn
 • Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023
 • Thời gian thông báo kết quả: 21/10/2023

III. Các thông tin khác

 • Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ gửi về email của người dự tuyển sau khi hồ sơ đăng kí nộp hợp lệ. Thí sinh lưu ý không tự chuyển tiền khi chưa nhận được email hoặc hướng dẫn của Trường. Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải hoàn thành tất cả các khoản lệ phí chậm nhất đến hết ngày 11/10/2023.
 • Mẫu hồ sơ: tại đây
 • Nhập học: dự kiến 26/10/2023
 • Điện thoại: 024.6296.2496 (Liên hệ trong giờ hành chính)
 • Nhóm Zalo hỗ trợ thí sinh: tham gia tại đây
 • Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem tại đây.

Có thể là hình ảnh về 4 người, bản đồ và văn bản cho biết 'TUYỂN SINH THẠC SĨ Đợt 3 Năm 2023 Khóa 33 (2023 2025) THÔNG TIN Nộp hồ sơ trực tuyến: https://tsonline hnue. edu. vn Thời gian thu hồ sơ: Từ 20/09/2023 đến 1/10/2023 Thông tin khác xin vui lòng liên hệ: Điên thoại: 024. 6296 2496 (Liên giờ hành chính) Website khoa CNTT: edu.vn/ Website phòng Sau đại học: https://sdh.hnue.edu.vn KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ NGÀNH: MANGÀNH:849010 8490101 LÝ LUẬN VÀ PPDH BỘ MáN TIN HỌC MÃ NGÀNH: 8140111 Nhóm Zalo hỗ trợ thí sinh: https://zalo.me/g/osrncp857'