Tuyển sinh

FIT - HNUE

Tuyển sinh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 đối với Khoa Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT I NĂM 2024 - KHÓA 34 (2024 - 2026)
 1. Thông báo tuyển sinh
  Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 chuyên ngành trình độ thạc sĩ như sau:
  📍Khoa học máy tính
           Chỉ tiêu:
           Phương thức XT1: 15 chỉ tiêu
           Phương thức XT2: 5 chỉ tiêu
  📍Lí luận và phương pháp dạy học môn Tin học
           Chỉ tiêu:
           Phương thức XT1: 10 chỉ tiêu
           Phương thức XT2: 5 chỉ tiêu
  📩Thông tin tuyển sinh chi tiết: https://short.com.vn/nXSx
 2. Các nội dung chính trong thông báo tuyển sinh
  📍Thời gian và phương thức tuyển sinh: theo 02 phương thức
  👉Phương thức xét tuyển 1
  - Dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong vòng 24 tháng trở lại (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) và đạt hạng giỏi trở lên hoặc đạt hạng khó trở lên nhưng phải đạt một trong các tiêu chí ưu tiên khác như:
        (TC1): Có kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus; hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá từ 1,0 điểm trở lên theo ngành đào tạo.
        (TC2): Đạt giải Nhất, Nhì, ba sinh viên NCKH cấp bộ
        (TC3): Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc
        (TC4): Đạt giải Nhất, Nhì, Ba sinh viên NCKH cấp Trường ĐHSP Hà Nội
        (TC5): Tích lũy được tối thiểu 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường ĐHSP Hà Nội (dành cho những đối tượng đã tham gia Đề án liên thông Đại học - Sau đại học của Trường ĐHSP Hà Nội)
  - Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinhsdh.hnue.edu.vn
  - Thời gian: từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 26/02/2024
  - Thời gian thông báo kết quả: 26/03/2024
  👉Phương thức xét tuyển 2
  - Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc được công nhận tốt nghiệp đại học. Ngành tốt nghiệp đại học phải phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. 
  - Thí sinh tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên. Nếu tốt nghiệp đại học xếp loại Trung bình hoặc Trung bình khá, thí sinh phải có công bố khoa học (bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc hội thảo quốc gia, quốc tế) liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
  - Thời gian học bổ sung kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ sung): dự kiến từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 15/04/2024. Xem chương trình học bổ sung kiến thức (Phụ lục 2). https://short.com.vn/zgqt
  - Thời gian ôn tập ngoại ngữ (nếu người dự tuyển có nhu cầu) bắt đầu từ: 04/03/2024 (thông tin chi tiết danh sách lớp học, địa điểm, thời gian học được thông báo tại website: https://sdh.hnue.edu.vn/)
  - Thời gian thi ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung đối với những thí sinh chưa đạt yêu cầu về ngoại ngữ đầu vào bậc 3/6): 20/04/2024
  - Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinhsdh.hnue.edu.vn
  - Thời gian: từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 26/02/2024
  - Thời gian thông báo kết quả: 15/05/2024
 3. Các thông tin khác
  - Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ gửi về email của người dự tuyển sau khi hồ sơ đăng kí được duyệt hợp lệ. Thí sinh lưu ý không tự chuyển tiền khi chưa nhận được email hoặc hướng dẫn của Nhà trường. Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải hoàn tất cả các khoản lệ phí chậm nhất đến hết ngày 26/02/2024
  #fit_hnue
  #ban_truyen_thong
  ------------
  Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Khoa Công Nghệ Thông Tin:
  Web: http://fit.hnue.edu.vn/
  Gmail: cntt@hnue.edu.vn
  Mọi thông tin thắc mắc liên hệ:
  Cô Phạm Thị Lan: 0983 847 942

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản