Tin tức - Thông báo

FIT - HNUE

Tin tức - Thông báo: Tuần lễ Nghiệp vụ sư phạm và nghề nghiệp là một hoạt động thường niên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hoạt động nhằm rèn luyện và phát kiến thức, kĩ năng, khả năng sư phạm và nghề nghiệp, chuẩn bị cho sinh viên hành trang vững bước trước khi ra trường. Với những đặc trưng riêng của ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ thông tin, tuần lễ nghiệp vụ sư phạm của Khoa Công nghệ thông tin cũng được tổ chức với các hoạt động vô cùng đa dạng và phong phú diễn ra từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023, cụ thể như sau:


TUẦN LỄ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

Tuần lễ Nghiệp vụ sư phạm và nghề nghiệp là một hoạt động thường niên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hoạt động nhằm rèn luyện và phát kiến thức, kĩ năng, khả năng sư phạm và nghề nghiệp, chuẩn bị cho sinh viên hành trang vững bước trước khi ra trường. Với những đặc trưng riêng của ngành Sư phạm Tin học và Công nghệ thông tin, tuần lễ nghiệp vụ sư phạm của Khoa Công nghệ thông tin cũng được tổ chức với các hoạt động vô cùng đa dạng và phong phú diễn ra từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023, cụ thể như sau:

1. Các hoạt động cấp trường

Các hoạt động giáo dục

+  Giáo dục pháp luật

Giới thiệu về ngành, nghề sư phạm

Các phần thi

+ Clip truyền thông

Chào hỏi

Giải quyết tình huống sư phạm

Hiểu biết sư phạm

Tranh biện

Thiết kế kế hoạch trải nghiệm, trải nghiệm hướng nghiệp

2. Các hoạt động cấp Khoa

Các hoạt động rèn luyện và tọa đàm

Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, hoạt động nhóm

Toạ đàm chủ đề: Những cơ hội việc làm cho SV ngành sư phạm Tin 

Toạ đàm chủ đề: Kĩ năng hoà nhập trong doanh nghiệp (Dành cho sinh viên ngành CNTT)

 Các phần thi

STT

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

1

27/10/2023

Thi Hiểu biết kiến thức (Tất cả các lớp)

Sảnh hội trường 11/10

2

8h00 ngày 15/11

Thi Thiết kế bài giảng/học liệu điện tử dùng trong e-Learning (dành cho các lớp Sư phạm năm 2, 3, 4)

Phòng 111 nhà C

3

13h00 ngày 15/11

Thi Bảo trì máy tính (Tất cả các lớp)

Tầng 5 nhà K

4

8h00 ngày 16/11

Thi Thuyết trình theo chủ đề (Tất cả các lớp)

Phòng 111 nhà C

5

13h00 ngày 16/11

Thi Sân khấu hoá - Thuyết trình dự án Khởi nghiệp (Tất cả các lớp)

Hội trường nhà K