Tuyển dụng

FIT - HNUE

Tuyển dụng:


Bộ môn Kỹ thuật máy tính, khoa Công nghệ thông tin thông báo tuyển giảng viên

Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng 03 cán bộ giảng viên/sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. Hình thức tuyển dụng: Hợp đồng khoán việc kí 06 tháng một lần.

Tiêu chuẩn tuyển dụng như sau:

1.     Tốt nghiệp hệ Cử nhân loại giỏi.

2.     Ưu tiên có bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và mạng.

3.     Có chứng chỉ trình độ C hoặc tương đương một trong các Ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Trung, Nga.

4.     Đối với người không tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm: cần chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm loại Khá trở lên, có thể học thi lấy chứng chỉ trong thời gian thử việc tại khoa.

5.     Ưu tiên sinh viên của Khoa tốt nghiệp loại Giỏi.

Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/01 - 30/3/2021

Thời gian xét hồ sơ: Từ 01/4 - 05/4/2021

Thời gian phỏng vấn dự kiến: Giữa tháng 4/2021

  • Hồ sơ gửi về: 

TS. Nguyễn Thế Lộc
Trưởng Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: locnt@hnue.edu.vn

  • Điện thoại: 0988765837