Tuyển dụng

FIT - HNUE

Tuyển dụng:


Nhu cầu tuyển dụng giáo viên đối với môn Tin học ở cấp Tiểu học trong những năm tới đây được dự báo sẽ là rất lớn

Theo báo Giáo dục Việt Nam: Chương trình giáo dục phổ thông mới tới đây sẽ đưa môn Tin học xuống dạy từ lớp 3 của cấp Tiểu học với số lượng mỗi tuần là 2 tiết/ lớp.Trong khi, hiện cả nước có 15052 trường Tiểu học (số liệu năm 2018) thì số lượng giáo viên Tin học trong những năm tới đây ngành giáo dục cần phải tuyển mới lên đến hàng chục ngàn giáo viên. Nếu có sự điều chuyển giáo viên Tin học ở cấp Trung học cơ sở khi áp dụng chương trình mới sẽ dư thừa xuống cấp Tiểu học thì số lượng này cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Nhu cầu mới đối với môn Tin học ở cấp Tiểu học trong những năm tới đây được dự báo sẽ là rất lớn.

Xem thông tin chi tiết tại: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Mot-so-mon-hoc-se-thieu-giao-vien-khi-ap-dung-chuong-trinh-moi-post194607.gd