Tuyển sinh

FIT - HNUE

Tuyển sinh: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Ngành Sư phạm Tin học: 131. Ngành Công nghệ thông tin: 250.


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG BÁO

Về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
__________________________

Mã trường: SPH; Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0865.911.136; Website trường: www.hnue.edu.vn; Website tuyển sinh: www.tuyensinh.hnue.edu.vn

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

  • Ngành Sư phạm Tin học: 131.
  • Ngành Công nghệ thông tin: 250.

2. Các tổ hợp tuyển sinh: 

  • A00 (Toán, Lý, Hóa).
  • A01 (Toán, Lý, Anh).

3. Điểm sàn xét tuyển: 

  • Ngành Sư phạm Tin học: 20.5 điểm.
  • Ngành Công nghệ Thông tin: 21.0 điểm

diem

4. Điểm chuẩn những năm gần đây: 

diem

 

___Khoa CNTT trường ĐHSPHN