Nghiên cứu khoa học

FIT - HNUE

Nghiên cứu khoa học:


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021

BTC Hội nghị cán bộ nghiên cứu khoa học Khoa CNTT 2021 trân trọng kính mời các Thầy/Cô, các bạn học viên, sinh viên tham dự hội nghị được tổ chức vào ngày 23/10/2021:
Thời gian : 7h45 Thứ 7 ngày 23/10/2021
Hình thức : Trực tuyến trêm Zoom

Trân trọng!
Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ NCKH

#Fit_hnue
------------
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Khoa Công Nghệ Thông Tin:
Web: http://fit.hnue.edu.vn/
Gmail: cntt@hnue.edu.vn
Mọi thông tin thắc mắc liên hệ:
Thầy Phạm Công Thành: 0904.031.397